Over Trackrecord

Trackrecord onderscheidt zich door brede ervaring in het veld van duurzaamheid en beleid en grondige kennis op het gebied van autosport en automotive. Ook andere onderwerpen maakt Trackrecord zich graag en snel eigen. Sterker nog, Trackrecord opereert juist goed op onbekende vakgebieden. Voor goede communicatie is inhoudelijke voorkennis immers geen vereiste, en is een kritische en analytische insteek juist een voordeel.

Jan-Bart Broertjes
Trackrecord is het bedrijf van Jan-Bart Broertjes. Jan-Bart studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Al voor zijn afstuderen kwam zijn interesse voor milieu en beleid tot uiting in een parttimebaan waarin hij milieuvergunningen schreef voor de gemeente Noordwijk. In 1992 begon hij zijn loopbaan bij Bisschop&Partners als adviseur milieu en energie. In 1994 maakte hij de overstap naar de provincie Flevoland. Hier specialiseerde Jan-Bart zich in eerst instantie op het gebied van milieuhandhaving en vergunningverlening. Vervolgens switchte hij naar de beleidskant op het gebied van milieu, en in latere jaren ook ruimtelijke ordening, water en andere terreinen. De laatste tien jaar verbreedde Jan-Bart zijn horizon door met verschillende overheden en instanties samen te werken aan een groot aantal integrale projecten, zoals monitoringrapportages, duurzaamheidsbalansen, toekomstverkenningen en beleidseffectiviteitsmetingen. In deze periode deed hij veel kennis op over het organiseren en evalueren van complexe interactieve beleidsprocessen.

In zijn vrije tijd is Jan-Bart sinds 1994 tijdwaarnemer bij autosportevenementen. Als schrijver in hart en nieren publiceerde hij al snel zijn eerste artikelen over autosport. In 2002 werd hij hoofdredacteur van het clubblad Lotus Letters en in hetzelfde jaar verscheen zijn eerste artikel in British Car Magazine. Vandaag de dag is Jan-Bart redactielid van het blad Klassiek&Techniek en schrijft hij voor verschillende andere automotive bladen, zowel in het Nederlands als Engels. In 2010 besloot hij zich uiteindelijk helemaal te richten op zijn bedrijf Trackrecord. Sindsdien schrijft hij over zeer uiteenlopende onderwerpen: van telecommunicatie tot grafische apparatuur, van oliehoudende zaden tot internet datacenters.