Beleidsadvies

Een bestuurskundige achtergrond en ruim 15 jaar ervaring bij de overheid maken dat complexe beleidsprocessen het primaire expertisegebied van Trackrecord vormen. Trackrecord kan u van dienst zijn met een frisse onderzoekende blik op zaken als:

» de integratie van uiteenlopende beleidsterreinen
» het organiseren van samenwerking binnen en tussen organisaties
» het opzetten van dialogen met belanghebbenden
» het verbeteren van de doorwerking van beleid naar uitvoering
» monitoring en evaluatie

De ervaring van Trackrecord strekt zich uit over duurzame ontwikkeling in de breedst denkbare zin: milieu, water, ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer, landbouw en natuur, sociale kwaliteit en leefbaarheid. Trackrecord heeft gewerkt voor en met ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties en kennisinstituten.