Projectmanagement

Projecten kosten meestal veel (extra) tijd. Soms is die er niet of ontbreekt er expertise. Trackrecord schrijft graag (mee aan) uw projectplan. Maar ook wanneer er meer moet gebeuren kunt u bij Trackrecord terecht. Informatie verzamelen, marktonderzoek, overleggen met klanten. Soms ontbreekt zelfs de tijd om de projectdefinitie te schrijven en het project te managen. Trackrecord kan het gehele of een gedeelte van het projectmanagement voor zijn rekening nemen. Altijd met oog voor een passende aanpak. Een half woord is genoeg. Vaak is een gesprek voldoende om een aanzet voor de projectdefinitie te kunnen schrijven. Op basis daarvan kan besloten worden of en hoe het project verder vorm krijgt.

Trackrecord verzorgde onder andere:

» Overleg met de subsidieverstrekker bij het schrijven van subsidieaanvragen
» Partnersearch voor projecten
» De ontwikkeling van een bladformule voor een nieuwsbrief
» De organisatie van een handelsmissie op basis van het toegekende financieringsvoorstel