Portfolio
Lijst van opdrachtgevers:
Cybertech International
BührmannUbbens Screen&Sign
Flat Out Engineering
Sunsia b.v.
Robin Telecom Development
402Events.com
Klassiek & Techniek
AMB Identification and Timing
British Car Magazine

Portfolio overheid:
Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen (IPO en VROM)
IPO-RIVM-monitoringrapportage Water en Milieu (projectleider)
Provinciale Duurzaamheidsbalans Flevoland (i.s.m. Telos/universiteit van Tilburg)
Toekomstverkenning Omgevingsplan Flevoland
Integraal Omgevingsplan Flevoland 2006 (lid kernteam/penvoerder)
Analyse beleidsrendement Omgevingsplan (i.s.m. ICON Projects)
Herziening Omgevingsplan Flevoland water, o.a. implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (projectleider)
Impuls Duurzaamheid en Klimaatbestendigheid van de Metropoolregio Amsterdam (ambtelijk trekker)